Δεν τρέφουμε αυταπάτες για το τι συμβαίνει και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί

Δεν τρέφουμε αυταπάτες για το τι συμβαίνει και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί

0 426

Ν/Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Σήμερα καλούμαστε να συζητήσουμε ένα ιδιαίτερα σημαντικό νομοσχέδιο που στόχο έχει, αφενός την ενεργοποίηση δημιουργικών δυνάμεων, την κοινωνική ένταξη και την έμπρακτη απόδειξη κοινωνικής αλληλεγγύης, αλλά και την τόνωση της απασχόλησης. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σταθώ. Το να μιλάμε για στήριξη της απασχόλησης με ύφεση στο 7% και πλέον, και την ανεργία, ειδικά στους νέους, να είναι πάνω από 20%, ίσως να φαντάζει κωμικό.

Σαφώς το πλαίσιο είναι γεμάτο δυσκολίες. Σαφώς η απασχόληση θα τονωθεί με μεγάλες επενδύσεις και με δομικές αλλαγές στο σύστημα. Ωστόσο, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγούμαστε σε απαξίωση της ίδιας της λειτουργίας της κοινωνικής οικονομίας, λόγω των δυσκολιών αυτών.

Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι το κοινωνικό κεφάλαιο της αλληλεγγύης, της κοινωνικής συνεργασίας, της διάχυσης προς τα κάτω γνώσεων και πληροφόρησης, με στόχο την επιχειρηματικότητα, μπορεί να βοηθήσει στη δύσκολη συγκυρία.

Επίσης σε μια εποχή κλονισμού αξιών το νομοσχέδιο έρχεται να μιλήσει για ηθική επιχειρηματικότητα, όπου μόνο το κέρδος δεν αρκεί ως κίνητρο. Κι αυτό γιατί μπορούμε να συνδυάζουμε την ανάπτυξη των κοινωνικών πόρων ή του λεγόμενου κοινωνικού κεφαλαίου με τις οικονομικές επενδύσεις στο χώρο της μη κερδοσκοπικής οικονομίας.

Η κοινωνική οικονομία μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά σε αυτό το πεδίο όχι γιατί μπορεί να καταλάβει το σύνολο της οικονομίας, αλλά γιατί ακριβώς μπορεί να μπολιάσει και να ηθικοποιήσει το όλον μείγμα της οικονομίας. Και αυτό γίνεται καταλαμβάνοντας ένα σημαντικό κομμάτι της οικονομίας που αντιμετωπίζει τον κοινωνικό αποκλεισμό, την περιβαλλοντική απειλή, την επικοινωνία, την δια βίου μάθηση και επιμόρφωση.

Η κοινωνική οικονομία είναι τελικά το ηθικό αντίδοτο στην αχαλίνωτη κερδοσκοπία, η οποία είδαμε που οδήγησε…

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με αφορμή το νομοσχέδιο πρέπει να επικοινωνήσουμε το τι είναι κοινωνική οικονομία παντού, ώστε οι πολίτες να κατανοήσουν ότι…

Κοινωνική Οικονομία είναι το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο σκοπός είναι η διασφάλιση του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων. Και μάλιστα να τονίσουμε ότι οι φορείς της κοινωνικής οικονομίας μπορούν να λειτουργούν βασιζόμενοι στη δημοκρατική και συμμετοχική μορφή διαχείρισης.

 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως καταγράφεται στην αιτιολογική έκθεση στην Ευρώπη, η κοινωνική οικονομία αντιπροσωπεύει το 10% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και απασχολεί 11 εκατομμύρια εργαζόμενους. Επίσης, αντιπροσωπεύει το 5,9% της συνολικής απασχόλησης και το 6,7% της μισθωτής απασχόλησης.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως ανέφεραν οι εισηγητές, το νομοσχέδιο έρχεται να αντιμετωπίσει μια σειρά από ελλείμματα, όπως:

– Δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας και στην επιχειρηματική δραστηριοποίηση από ευπαθείς ομάδες.

– Έλλειψη κατάλληλου και ευέλικτου πλαισίου για τη θεσμική, διοικητική και χρηματοδοτική στήριξη των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας.

– Ανυπαρξία νομοθεσίας για τη στήριξη των νέων καινοτόμων, επιχειρηματικών παρεμβάσεων συλλογικού και αλληλέγγυου χαρακτήρα.

– Αδυναμία των υφιστάμενων προνοιακών δομών να παράσχουν επαρκή αγαθά και υπηρεσίες προσωπικής και οικιακής φροντίδας ατόμων, που εντάσσονται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

– Αδυναμία της αγοράς εργασίας να προσφέρει επαρκή ενσωμάτωση στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

– Αδυναμία στην παροχή συλλογικών κοινωνικών αγαθών σε επαρκή ποσότητα και στην ανάδειξη πρωτοβουλιών των τοπικών κοινωνιών. Σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, τα φαινόμενα αυτά οδηγούν σε οικονομική ερημοποίηση.

 

Υπάρχουν δυνάμεις σε τοπικό επίπεδο που μπορούν να στηρίξουν την απασχόληση αναδεικνύοντας και τον τοπικό πλούτο. Κι εκεί είναι που πρέπει να δώσουμε τη μεγαλύτερη σημασία,  λόγω και των ειδικών χαρακτηριστικών της χώρας.

 

Επίσης να σταθώ σε δύο καινοτομίες του σχεδίου νόμου…

 

1)      Κοινωνικώς Υπεύθυνες Δημόσιες Συμβάσεις

 

Προώθηση του θεσμού των Κοινωνικώς Υπεύθυνων Δημόσιων Συμβάσεων και διευκρίνιση των κριτηρίων ανάθεσης. Συγκεκριμένα, Κοινωνικώς Υπεύθυνες Δημόσιες Συμβάσεις είναι εκείνες οι συμβάσεις, για τις οποίες οι αναθέτουσες αρχές, στο στάδιο ανάθεσης, λαμβάνουν υπόψη σημαντικές κοινωνικές πτυχές, ως κριτήρια ανάθεσης.

 

2)      Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας

 

Θεσπίζεται Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας σε ηλεκτρονική μορφή, στο οποίο εγγράφονται και πιστοποιούνται οι Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας και οι Φορείς Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Το Μητρώο αποτελεί παράλληλα και μέσο δημοσιότητας των στοιχείων και δράσεων των Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας.

 

Θεωρώ ότι πρόκειται για δύο ιδιαίτερα σημαντικά σημεία, όπου αφενός πιστοποιείται η συνδρομή του κράτους, αλλά και διασφαλίζεται η διαφάνεια στη λειτουργία.

 

Επίσης με το ν/σ ρυθμίζονται όλα τα θέματα σύστασης, λειτουργίας, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και οι πόροι των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων με αίσθημα δικαιοσύνης. Π.χ:

 

–    Στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων του πληθυσμού, τουλάχιστον το 40% των ατόμων που εργάζονται με αμειβόμενη εργασία, προέρχεται από ευάλωτες ομάδες.

–    Τα κέρδη διατίθενται κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό αποθεματικού και τουλάχιστον σε ποσοστό 40% για τις καταστατικές δραστηριότητες και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Το υπόλοιπο διανέμεται στα μέλη – φυσικά πρόσωπα.

–    Τα απασχολούμενα μέλη των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων που λαμβάνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας ή επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή, δεν χάνουν αυτές τις παροχές, αλλά συνεχίζουν να τις εισπράττουν ταυτόχρονα και αθροιστικά με την αμοιβή τους.

–    Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις δύνανται να συνεργάζονται μεταξύ τους με αντικείμενο, ενδεικτικά, την ανταλλαγή προϊόντων, των οποίων είναι παραγωγοί ή την ανταλλαγή υπηρεσιών ή την εκπλήρωση προγραμμάτων, χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς, σύμφωνα με τους καταστατικούς τους σκοπούς.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Με το σχέδιο νόμου σε μια δύσκολη περίοδο βάζουμε βάσεις για:

– Διευκόλυνση της πρόσβασης σε ευκαιρίες απασχόλησης και επαγγελματικής δραστηριοποίησης σημαντικών στρωμάτων του πληθυσμού.

–    Καταπολέμηση των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού.

–   Δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

– Μετεξέλιξη υφιστάμενων μη-βιώσιμων θεσμών κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας, σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις.

–     Υιοθέτηση θεσμικών περιορισμών – δικλείδων ασφαλείας, οι οποίες προστατεύουν τις δομές κοινωνικής επιχειρηματικότητας από πιθανές απόπειρες κερδοσκοπικής χειραγώγησης.

–    Ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας και της τοπικής ανάπτυξης.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Δεν τρέφουμε αυταπάτες για το τι συμβαίνει και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, αλλά δεν μπορούμε να κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Πρέπει επιτέλους να βάλουμε τα πράγματα σε τάξη. Και  με το παρόν σχέδιο νόμου, αυτό ακριβώς επιχειρούμε, γι’ αυτό και το ψηφίζω.

 

NO COMMENTS

Leave a Reply

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.