Φωτογραφίες απο την ομιλία στο Σ/Ν Υπ. Εσωτερικών (27/05/2010)

Φωτογραφίες απο την ομιλία στο Σ/Ν Υπ. Εσωτερικών (27/05/2010)

Φωτογραφίες από την ομιλία της Άννας Νταλάρα στο Σ/Ν Υπ. Εσωτερικών: «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και αποκεντρωμένης αυτοδιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Πρόγραμμα Καλλικράτης
Πρόγραμμα Καλλικράτης

Πρόγραμμα Καλλικράτης
Πρόγραμμα Καλλικράτης
Πρόγραμμα Καλλικράτης
Πρόγραμμα Καλλικράτης
Πρόγραμμα Καλλικράτης
Πρόγραμμα Καλλικράτης

NO COMMENTS

Leave a Reply