Ομιλία στο Ν/Σ του Υπουργείου Παιδείας «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες...

Ομιλία στο Ν/Σ του Υπουργείου Παιδείας «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις»

0 2236

Με το νέο νομοσχέδιο επιχειρείται να ενταχθεί η εκπαίδευση των Ελλήνων στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υποδοχής και αντιμετωπίζονται τα προβλήματα της αδιαφάνειας και της καλύτερης αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων. Οι ομογενείς θα πρέπει να είναι βέβαιοι ότι με συνεργασία και σωστή αξιολόγηση στη διάθεση των κονδυλίων, θα γίνει το ποιοτικό άλμα που χρειάζεται και θα εξοικονομηθούν ταυτόχρονα και οι τόσο πολύτιμοι πόροι για την πατρίδα.

Με δεδομένο ότι η συγκυρία είναι δύσκολη, το Υπουργείο είναι υποχρεωμένο να εξοικονομήσει χρήματα. Όμως, να μην αποβεί αυτό σε βάρος της εκπαιδευτικής λειτουργίας, ειδικά σχολείων που ακμάζουν, λόγω δυστυχώς της μετανάστευσης που διογκώνεται. Αναφέρω ενδεικτικά το σχολείο του Λονδίνου, όπου εκεί δυστυχώς το νηπιαγωγείο δεν έχει νηπιαγωγό, με αποτέλεσμα να καλύπτονται τα κενά από διδάσκοντες άλλων ειδικοτήτων, ενώ ήδη τα διαθέσιμα για την κάλυψη των λειτουργικών, στερεύουν.

Καλοί είναι οι νόμοι, αλλά εάν αφεθούν χωρίς την κατάλληλη στήριξη, τότε όλα μένουν κενό πουκάμισο. Γι΄ αυτό ας ακούσουμε την αγωνία των γονιών, των άξιων δασκάλων που με προσωπικό κόστος προσφέρουν. Ας λάβουμε υπόψιν μας τις προτάσεις φορέων της ομογένειας, όπως αυτές της Συνομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Γερμανίας και ας δώσουμε με το παρόν νομοσχέδιο το απαραίτητο μεταβατικό χρονικό διάστημα, ώστε να γίνει η προσαρμογή στις νέες ρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Ας βρεθούμε κοντά τους. Κάτι από την αγωνία της πατρίδας που φέρουν, να γίνει εκκίνηση για δράση.

Ν/Σ του Υπουργείου Παιδείας «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις»

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Με δεδομένη τη συγκυρία, το σημερινό νομοσχέδιο, θεωρώ, αποτελεί φυγή προς τα μπρος. Κι αυτό γιατί αφορά το μέλλον, την στήριξη της χώρας τα επόμενα χρόνια στο διεθνές πεδίο, στη βάση του πιο στέρεου και διαχρονικού πυλώνα που έχει. Αυτού της παιδείας.

Η ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό και η προσαρμογή της στα νέα δεδομένα αποτελεί για μας μια μεγάλη πρόκληση.

Θέλουμε σχολεία όπου οι μαθητές θα μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στις χώρες όπου ζουν, θέλουμε ποιότητα, θέλουμε η ελληνόγλωσση εκπαίδευση να βρει τη θέση που της αξίζει και να γίνει ο πρεσβευτής της Ελλάδας και να συμβάλλει στην ουσιαστική αναβάπτιση της τρωθείσας εικόνας της χώρας. Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες το έχουμε απόλυτα ανάγκη.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Με το νέο νομοσχέδιο επιχειρείται να ενταχθεί η εκπαίδευση των Ελλήνων στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υποδοχής και αντιμετωπίζονται τα προβλήματα της αδιαφάνειας και της καλύτερης αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων.

Οι ομογενείς θα πρέπει να είναι βέβαιοι ότι με συνεργασία και σωστή αξιολόγηση στη διάθεση των κονδυλίων, θα γίνει το ποιοτικό άλμα που χρειάζεται και θα εξοικονομηθούν ταυτόχρονα και οι τόσο πολύτιμοι πόροι για την πατρίδα.

Τι γίνεται, όμως, μέχρι σήμερα;

Το 73% των εκπαιδευτικών μονάδων στο εξωτερικό είναι τμήματα ελληνικής γλώσσας. Τα τμήματα αυτά, δεν τα έχει ιδρύσει το ελληνικό κράτος. Δεν είναι φορείς του ελληνικού κράτους και της ελληνικής πολιτείας. Είναι ιδιώτες, σύλλογοι γονέων, κοινότητες και η Εκκλησία, ενώ σε μερικές περιπτώσεις δεν είναι κανείς. Το Υπουργείο Παιδείας έστελνε εκπαιδευτικούς και επιχορηγήσεις σε χώρους που δεν έχουν φορέα. Το 73% των μονάδων ήταν σε αυτή την κατάσταση. Εκπαιδευτικοί και χρήματα στο πουθενά, χωρίς συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, χωρίς το Υπουργείο Παιδείας να γνωρίζει πόσοι μαθητές πραγματικά παρακολουθούσαν. Εγγράφονταν αρκετοί μαθητές στην αρχή της σχολικής χρονιάς και ποτέ το Υπουργείο Παιδείας δεν γνώριζε πόσοι τελείωναν. Τί μάθαιναν αυτά τα παιδιά; Ποιό ήταν το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας; Πόσες ώρες εργάζονταν οι εκπαιδευτικοί που πήγαιναν εκεί; Συνήθως, εργάζονταν ένα δίωρο το Σάββατο και μερικές φορές ένα δίωρο κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Αυτή ήταν η κατάσταση που πρέπει να αλλάξει. Όχι βέβαια πως σε αυτά τα σχολεία δε γίνεται δουλειά. Θα έλεγα ότι γίνεται σημαντική δουλειά, δουλειά σκαπανέα, ωστόσο είναι αχαρτογράφητη.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Με το νέο νομοσχέδιο ενισχύονται κατά απόλυτη προτεραιότητα, στοχευμένα – με πόρους, εκπαιδευτικούς και επιχορηγήσεις- μόνο μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης κάθε βαθμίδας που είναι ενταγμένες σε εκπαιδευτικά συστήματα είτε της Ελλάδας, είτε των χωρών εγκατάστασης ή αναγνωρίζονται και επιχορηγούνται από αυτά.

Γι΄ αυτό, δίνεται απόλυτη προτεραιότητα και στήριξη σε δίγλωσσες μορφές εκπαίδευσης που και την ελληνική ταυτότητα καλλιεργούν και εντάσσουν πραγματικά τα παιδιά στη χώρα που θα μεγαλώσουν και θα εργαστούν, κάτι που με δεδομένη τη συγκυρία είναι απολύτως απαραίτητο. Πρέπει τα σχολεία μας έξω να δίνουν τα ίδια εφόδια, να προσφέρουν τις ίδιες ευκαιρίες μάθησης σε όλους και να αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση.

Γι΄ αυτό εξασφαλίζεται με άλλα λόγια αφενός ότι η οργάνωση της διδασκαλίας τελεί υπό τον έλεγχο, την εποπτεία και την εγγύηση οργανωμένων εκπαιδευτικών συστημάτων και αφετέρου ότι ο τίτλος που χορηγείται στους αποφοίτους επιτρέπει την πρόσβασή τους στην επόμενη βαθμίδα του ίδιου εκπαιδευτικού συστήματος χωρίς διακρίσεις.

Υιοθετώντας αυτή την πολιτική δεν σημαίνει ότι αγνοούνται οι μορφές ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό που δεν είναι ενταγμένες σε εκπαιδευτικά συστήματα. Αυτές θα εξακολουθήσουν να ιδρύονται ή να στηρίζονται από τους φορείς της ελληνικής διασποράς αποτελώντας πεδίο ανάπτυξης πρωτοβουλιών ενίσχυσης και υποβοήθησης των πολιτικών της ελληνικής πολιτείας.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα σε αυτές τις μορφές να αναβαθμίσουν την ποιότητά τους και να ενταχθούν σταδιακά στα οικεία εκπαιδευτικά συστήματα ή να αναγνωριστούν από την Ελλάδα ως Κέντρα αριστείας «Λόγος».

Στο σημείο αυτό υπάρχει ένα άλλο σημαντικό σημείο του σχεδίου νόμου. Το Υπουργείο Παιδείας στηρίζει, προβάλλει και επιβραβεύει όλες εκείνες τις εκπαιδευτικές μονάδες και πρακτικές που ενισχύουν την παρουσία της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στο εξωτερικό.

Στο πλαίσιο αυτό, με το νέο νομοσχέδιο θεσμοθετούνται τα Κέντρα «Λόγος», δηλαδή αναγνωρίζονται κέντρα αριστείας και τίθενται υπό την αιγίδα του Υπουργείου μορφές και φορείς ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, ακόμη και μη ενταγμένοι σε εκπαιδευτικό σύστημα, που παρουσιάζουν ιδιαίτερα και εξαιρετικά χαρακτηριστικά μακροχρόνιου και ποιοτικού έργου. Με τον τρόπο αυτό, σημαντικοί για τον ελληνισμό της διασποράς, αλλά και για τους πολίτες των άλλων χωρών, κόμβοι της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, αναγνωρίζονται για το έργο και τη σημασία τους, συνδέονται θεσμικά με την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και αποτελούν έγκυρα και βαρύνοντα σημεία αναφοράς της.

Παράλληλη στρατηγική επιλογή είναι η υποστήριξη φορέων, προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση και στην έρευνα για την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού. Όσα εισηγείται το σχέδιο νόμου. Η ειδική συντονιστική επιτροπή που προβλέπεται θα έλεγα ότι πρέπει να εστιάσει και στην ανεύρεση πόρων ώστε οι ιδιωτικές επιχορηγήσεις, που υπάρχουν ή και μπορούν να βρεθούν περαιτέρω, να στηρίξουν ένα στρατηγικό σχέδιο στήριξης των ελληνικών σπουδών διεθνώς, ειδικά σε χώρες στόχους, χώρες δηλαδή που γεωστρατηγικά μας ενδιαφέρουν.

Κυρίες και κύριοι,

Όπως αναφέρουν τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ δίνονταν κάθε χρόνο στα ελληνόγλωσσα σχολεία του εξωτερικού χωρίς να γίνεται αυστηρός έλεγχος στο πως διατίθενται αυτά τα χρήματα.

Θα έλεγα ότι με δεδομένο ότι η συγκυρία είναι δύσκολη το Υπουργείο είναι υποχρεωμένο να εξοικονομήσει χρήματα. Όμως, να μην αποβεί αυτό σε βάρος της εκπαιδευτικής λειτουργίας, ειδικά σχολείων που ακμάζουν, λόγω δυστυχώς της μετανάστευσης που διογκώνεται. Αναφέρω ενδεικτικά το σχολείο του Λονδίνου, όπου εκεί δυστυχώς το νηπιαγωγείο δεν έχει νηπιαγωγό με αποτέλεσμα να καλύπτονται τα κενά από διδάσκοντες άλλων ειδικοτήτων, ενώ ήδη τα διαθέσιμα για την κάλυψη των λειτουργικών, στερεύουν.

Το λέω αυτό για τον απλό λόγο. Καλοί είναι οι νόμοι, αλλά εάν αφεθούν χωρίς την κατάλληλη στήριξη, τότε όλα μένουν κενό πουκάμισο. Γι΄ αυτό ας ακούσουμε την αγωνία των γονιών, των άξιων δασκάλων που με προσωπικό κόστος προσφέρουν. Ας λάβουμε υπόψιν μας τις προτάσεις φορέων της ομογένειας, όπως αυτές της Συνομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Γερμανίας και ας δώσουμε με το παρόν νομοσχέδιο το απαραίτητο μεταβατικό χρονικό διάστημα, ώστε να γίνει η προσαρμογή στις νέες ρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Ας βρεθούμε κοντά τους. Κάτι από την αγωνία της πατρίδας που φέρουν να γίνει εκκίνηση για δράση.

NO COMMENTS

Leave a Reply

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.