ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

0 506

 

Της Άννας Νταλάρα, βουλευτή Β΄Αθηνών

 

Κεντρικός στόχος κάθε δημόσιας πολιτικής οφείλει να είναι η ανάπτυξη μιας καινούργιας δυναμικής για τον  Πολιτισμού. Με άλλα λόγια η  χωροθέτηση του Πολιτισμού στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των πολιτικών σχηματισμών. Κι αυτό με βαθιά πεποίθηση ότι ο πολιτισμός  μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στην ανάδειξη νέου αξιακού φορτίου στην κοινωνία,  διαμόρφωση μια δυναμικής νεωτερικότητας, στοιχεία που είναι απαραίτητα για μια νέα εθνική επανεκκίνηση. Παράλληλα κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει και τη σημαντική συμβολή που μπορεί να έχει η διαμόρφωση ενός νέου πολιτισμικού παραδείγματος, με σεβασμό στην εθνική μας ιδιοσυστασία, στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, στη συνολική αναζωογόνηση των πόλεων, αλλά και της υπαίθρου. Η νέα αυτή δυναμική, που με αφετηρία το πολιτισμικό φαινόμενο, μπορεί να δώσει ενέργεια στην κοινωνία , συνδέεται αναπόδραστα με μια ένταση της ποιότητας, που κάθε άλλο παρά ποτέ χρειαζόμαστε σήμερα.

 

Σαφώς, η δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία μπορεί να δημιουργεί, δυστυχώς, προσκόμματα σε όλο τα φάσμα των δημόσιων δαπανών, ωστόσο δεν μπορεί να αποτελέσει άλλοθι για εγκατάλειψη αισθητικής, αλλά και της ίδιας της πολιτιστικής παραγωγής.

 

Γι΄ αυτό, λοιπόν, μπορούμε να ενεργοποιήσουμε συνέργιες, αλλά και να αξιοποιήσουμε το υφιστάμενο πλαίσιο για ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις πόλεις, αλλά και συνολικά στο αστικό τοπίο.

 

Έτσι μπορούμε να δούμε:

Γενικές Πολιτικές

–     Αξιοποίηση διαδικασίας χορηγιών για την κάλυψη των οικονομικών ελλειμμάτων σε συγκεκριμένα project ή θεσμούς π.χ. Εθνικό Θέατρο, ΕΜΣΤ κτλ.

–     Αξιοποίηση εθελοντισμού για τη στήριξη λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και την ανάδειξή τους. Πιο συγκεκριμένα, θα μπορούσε η σύγχρονη πολιτισμική παραγωγή να συνδυαστεί με την ανάδειξη των πολυπληθών μνημείων της χώρας μας, ενώ η αξιοποίηση της διάθεσης για προσφορά ξένων και εγχώριων Παν/μιων κτλ θα μπορούσε να στηρίξει εκπαιδευτικά προγράμματα, λειτουργία ειδικών info Points για τα μνημεία.

–     Ανανέωση του brand σύγχρονος ελληνικός πολιτισμός με ανάδειξη και στήριξη της νέας δημιουργίας, αλλά και την αξιοποίηση της ελληνικής Διασποράς.

–     Αξιοποίηση πνευματικών ανθρώπων σε άμισθες συμβουλευτικές θέσεις ώστε να ενεργοποιηθεί ο πνευματικός κόσμος της χώρας στη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται.

–     Διευθέτηση νομικού κενού για πνευματικά δικαιώματα – πειρατεία.

–     Μνημόνιο συνεργασίας με δημοτική και περιφερειακή διοίκηση, ώστε κάθε πόλη να ενταχθεί σε ένα πανελλαδικό δίκτυο πολιτιστικής δημιουργίας, με σεβασμό στο τοπικά ιδιοχρώματα, αλλά και τις ανάγκες ανάπτυξης. Παράλληλα το δίκτυο αυτό να οργανωθεί σε μία βάση ώστε να αποφεύγονται οι αλληλοεπικαλύψεις, που και κοστίζουν και αποδυναμώνουν την όποια προσπάθεια (ομοειδή φεστιβάλ κτλ).

 

Παρεμβάσεις στο Δημόσιο Χώρο

 

–     χώροι, κτήρια, πλατείες, κτήρια διοίκησης, χώροι συνάθροισης κοινού, αλλά και οι διαμορφώσεις – αναπλάσεις ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων που υπόκεινται στη διαδικασία υποχρεωτικής προκήρυξης διαγωνισμών, μελετών ή σχεδίων ιδεών (όπως πρόσφατα καθόρισε το ΥΠΕΚΑ) να αποτελέσουν την ευκαιρία για νέους αρχιτέκτονες ή ενασχολούμενους με την αρχιτεκτονική, να αποκτήσουν ενεργό ρόλο στη χώρα.

–     αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ Πανεπιστημίων, Ιδρυμάτων, Ιδιωτών Χρηματοδοτών, Επαγγελματικών Ενώσεων ή επιμελητηρίων.

–     αξιοποίηση πολλών κτηρίων και χώρων σε συνεργασία με τοπικούς φορείς ή οργανισμούς πολιτισμού, που φιλοξενώντας πολιτισμικές δράσεις, μπορούν να αντλήσουν ιδιωτική χρηματοδότηση και να πυροδοτήσουν συνέργιες κλίμακας με πολλαπλή προστιθέμενη αξία.

 

Αρχαιολογία

 

–        Στήριξη του έργου των αρχαιολόγων κι όσων εμπλέκονται στη διαδικασία διαφύλαξης της πολιτιστικής μας κληρονομίας, αρχαίας και νεότερης. Να διαμορφώσουμε το σωστό πλαίσιο για να γίνει άμεση καταγραφή των ευρημάτων και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες δημοσίευσης, καταλογογράφησης κτλ. για να μην μπορούν να διακινηθούν από αρχαιοκαπήλους.

–        Παράλληλα με τα έργα της προστασίας, συντήρησης και ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων, της δημιουργίας νέων μουσειακών υποδομών, εκθέσεων και επανεκθέσεων, σχεδιάστηκαν και ωρίμασαν δράσεις αξιοποίησης των δυνατοτήτων του διαδικτύου για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος της χώρας με την ένταξη και ενεργοποίηση δράσεων στο Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση.

–        Είναι ξεκάθαρο ότι η φύλαξη του μουσείων δεν αποτελεί αποκλειστικά «αστυνομικό» έργο. Κύριο βάρος φέρουν οι φύλακες αρχαιοτήτων, οι οποίοι παρεμπιπτόντως προσφέρουν ή μπορούν να προσφέρουν πολύ- επίπεδο έργο, πέρα από τη στενή έννοια της φύλαξης, ειδικά έπειτα από ειδικά σεμινάρια. Π.χ. σύμφωνα με το μοντέλο του Μουσείου της Ακρόπολης, διαχείριση χώρου, βασική ενημερωτική υποστήριξη κτλ.

–        Αναμφισβήτητα είναι καλό, ειδικά το βράδυ, να υπάρχει  στους μεγάλους αρχαιολογικούς χώρους αστυνομική φύλαξη, αλλά σε όλους ανεξαιρέτως να υπάρξει στήριξη με τεχνικά μέσα (συναγερμούς, κάμερες, σύνδεση κυκλωμάτων συναγερμού με την αστυνομίας, δημιουργία γραφείου ασφάλειας σε κάθε χώρο με εντεταλμένο υπάλληλο).

–        Ασφαλής χώρος είναι ο ζωντανός χώρος, γι΄ αυτό καλό είναι να διευρυνθούν τα ωράρια, αλλά και να ανοίξουν κλειστές αίθουσες μουσείων. Αυτό θα φέρει έσοδα, αλλά και θα «ζωντανέψει» μουσεία και χώρους που σήμερα λανθάνουν της προσοχής.

–        Να εξεταστεί η δυνατότητα να καλυφθούν οι κενές οργανικές φυλάκων και να εξαιρεθούν από την εφεδρεία οι αρμόδιοι υπάλληλοι. Παράλληλα μπορεί να εξεταστεί σε συνεργασία με τα τμήματα Αρχαιολογίας και Ιστορίας στενότερη η σύμπραξη των τμημάτων αυτών με συγκεκριμένους χώρους, με τρόπους πέρα από τους ερευνητικούς, π.χ. σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα για φοιτητές με κοινή σύμπραξη διδασκόντων φυλάκων κτλ

 

Ελληνικές σπουδές και παρουσία στο εξωτερικό

 

–        στήριξη της διδασκαλίας της γλώσσας στο εξωτερικό

–        στήριξη των ανθρωπιστικών σπουδών στα ξένα ΑΕΙ με την αξιοποίηση εθελοντών χρηματοδοτών

–        ανάδειξη της καμπάνιας για επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο στο φυσικό τους χώρο.

–        αύξηση των πολιτιστικών ανταλλαγών με έμφαση τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία, την ανάδειξη των μουσείων της χώρας. Εδώ μπορεί να αναφερθεί η ιδέα που έχω καταθέσει για τη λεγόμενη «υιοθεσία μουσείων – αρχαιολογικών χώρων» από προσωπικότητες της αλλοδαπής. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει την  επικοινωνιακή στήριξη του πολιτιστικού μας πλούτου, την ανάδειξη θεματικών μορφών τουρισμού και τη τόνωση του τρωθέντος κύρους της χώρας.

NO COMMENTS

Leave a Reply

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.