ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

0 545

 

ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

27/3/2012

ΑΝΝΑ ΝΤΑΛΑΡΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΩΝ

 

Η αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού φαινομένου συνιστά αναμφισβήτητα μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η σύγχρονη κοινωνία. Στη σημερινή συγκυρία, η αύξηση των μεταναστευτικών ροών, συνδεόμενη, μάλιστα, άρρηκτα με τις κοινωνικοοικονομικές μεταβολές και την παγκόσμια οικονομική κρίση, καθιστά επιτακτική την ανάγκη χάραξης και εφαρμογής μιας ενιαίας, ολοκληρωμένης, ορθολογικής και μακροπρόθεσμης μεταναστευτικής πολιτικής, που μεταξύ άλλων, κεντρικό στόχο θα έχει την οικοδόμηση ενός οργανωμένου και αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης των παράνομων μεταναστευτικών ροών, αλλά και τη δημιουργική ενσωμάτωσή των νομίμων μεταναστών στον κοινωνικό ιστό της χώρας.

 

Έτσι, θα γίνει εφικτή αφενός η προστασία της κοινωνικής συνοχής, η εμπέδωση όρων ασφάλειας σε μια δοκιμαζόμενη από την οικονομική κρίση κοινωνία, αλλά και η ανάδειξη του μεταναστευτικού φαινομένου σε παράγοντα ανάπτυξης και προόδου.

 

Ωστόσο, συντηρητικές ιδέες και φοβικά σύνδρομα πάνω στα μεταναστευτικά θέματα, φαίνεται να βρίσκουν πρόσφορο έδαφος, λόγω της οικονομικής δυσπραγίας και της ελλιπούς πληροφόρησης, που υπάρχει. Αν συνυπολογίσει κανείς την οικονομική κρίση, μπορεί εύκολα να συμπεράνει ότι αυτό το φοβικό κύμα πιθανόν να πάρει σύντομα μεγάλες διαστάσεις, με ενδεχόμενο να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα αποσταθεροποίησης. Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητος ο συντονισμός πολιτικών που αφορούν στο σύνολό του το μεταναστευτικό φαινόμενο και «ακουμπούν σε αρμοδιότητες πολλών φορέων της δημόσιας διοίκησης»: νόμιμη, παράνομη μετανάστευση και δικαιούχους διεθνούς προστασίας.

 

Έτσι, χρειάζεται ενεργητική παρέμβαση

 • στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, με στόχο τη διαμόρφωση ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής, αλλά και ανάσχεση των ροών με παρεμβάσεις στις χώρες αφετηρίας,
 • στον τομέα της ασφάλειας με στόχο την διαφύλαξη των συνόρων με άξονα τον ανθρωπισμό, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την τήρηση των διεθνών συνθηκών,
 • στον τομέα της ενσωμάτωσης με προσαρμογή της διοίκησης στις νέες ανάγκες μιας κοινωνίας υποδοχής.

 

Πιο συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της σημερινής κατάστασης που γεννάει ανθρωπιστικές κρίσεις στα σύνορά μας, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, είναι απαραίτητη η διαχείριση και της ανθρωπιστικής και κοινωνικής διάστασης του φαινομένου παράλληλα με τους αυστηρότερους ελέγχους στα σύνορα και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Έτσι ένα πλέγμα μέτρων θα μπορούσε να δώσει λύσεις στο δίπτυχο «θωρακίζουμε τα σύνορα, διασφαλίζουμε την κοινωνική συνοχή και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εσωτερικό, δημιουργώντας όρους ανάπτυξης σε στον επιβαρυμένο αστικό χώρο». Είναι γεγονός ότι κάποια αυτά ήδη έχουν προωθηθεί ή έχουν καταγραφεί:

 

 • Ø Εντατικοποίηση επιστροφών («απέλαση») αλλοδαπών τρίτων χωρών – Αναμόρφωση της διαδικασίας απέλασης και γενικότερα της πολιτικής απέναντι στην παράνομη μετανάστευση: επιστροφή, καθεστώς «ανοχής», κέντρα κράτησης, κέντρα/διαδικασία screening. Ήδη έχει ψηφιστεί ο νόμος 3907/2011 που ενσωματώνει τη σχετική κοινοτική οδηγία.

 

 • Ø Κατασκευή Κέντρων Πρώτης Υποδοχής. Η καθ’ ύλην αρμοδιότητα ανήκει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στόχος είναι η εξακρίβωση  της εθνικότητας και των αναγκών των συλληφθέντων για παράνομη είσοδο στη χώρα αλλοδαπών, ώστε ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά να τυγχάνει και της ανάλογης μεταχείρισης. Ήδη υπάρχει σχετική προεργασία από το Υπ. Προ. Πο, η οποία τυγχάνει της έγκρισης της, αλλά και της σχετικής χρηματοδότησης της Ε.Ε. και μπορεί να αποτελέσει τη βάση εκκίνησης για ένα πλέγμα υποδομών

 

 • Ø Σύναψη διμερών Συμφωνιών Επανεισδοχής με κράτη από τα οποία έχουμε υψηλές μεταναστευτικές ροές κυρίως της Βόρειας Αφρικής και της Ασίας, με τα οποία σημειωτέον δεν υφίσταται Ευρωπαϊκή Συμφωνία Επανεισδοχής, καθώς και περαιτέρω ανάπτυξη του προγράμματος εθελούσιων επαναπατρισμών, με χρήση  ειδικών επιβατικών πτήσεων charter. Η μεγάλη πρόκληση για την ΕΕ είναι ότι η βαθιά δημοσιονομική κρίση στερεί από την Ελλάδα σημαντικούς πόρους τους οποίους θα μπορούσε να επενδύσει στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός εθνικού συστήματος διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών. Έτσι, στο πλαίσιο της επίδειξης αλληλεγγύης στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών ανάμεσα στα Κράτη Μέλη και την Ένωση, μέρος του κόστους αυτού καλείται να το αναλάβει η ΕΕ. Το όφελος για την ΕΕ από την παρουσία και αποτελεσματική λειτουργία μιας τέτοιας δομής θα είναι τεράστιο, τόσο σε επίπεδο σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προστασίας των ευάλωτων ομάδων, όσο τελικά και σε επίπεδο αποτροπής της λαθραίας διακίνησης ανθρώπων διαμέσου της Ελλάδας στην Ευρώπη.

 

 • Ø Αναθεώρηση του κοινοτικού κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙ», που έχει ιδιαίτερα επιβαρυντικές συνέπειες, διοικητικές και οικονομικές. Η Ελλάδα, ως χώρα πρώτης (παράνομης) εισόδου, βάσει του Κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙ», υποχρεούται να εξετάζει τα αιτήματα ασύλου όσων εισήλθαν παράνομα από το έδαφός της, ακόμη κι αν αυτοί δεν υπέβαλαν αιτήματα ασύλου στην Ελλάδα, αλλά σε άλλο κράτος μέλος.

 

 • Ø Ενσωμάτωση στην ευρωπαϊκή ατζέντα μιας πραγματικά ενιαίας μεταναστευτικής ευρωπαϊκής πολιτικής με έμφαση στην ανακατανομή των βαρών που προκύπτουν από τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές στη βάση της αρχής της κοινοτικής αλληλεγγύης.

 

 • Ø Στήριξη της ήδη δρομολογημένης ριζικής αναμόρφωσης της διαδικασίας aσύλου. Λειτουργεί ήδη η νέα Υπηρεσία Ασύλου με περιφερειακή διάρθρωση και στελέχωση από πολιτικό προσωπικό. Νομοθετική ρύθμιση υφίσταται. (ν.3907/2011) και ήδη τα αποτελέσματα είναι θετικά.

 

 • Ø Αντιμετώπιση του ζητήματος «ιστορικό κέντρο». Συνέργειες με Υπουργεία Προστασίας Πολίτη, Υγείας, ΥΠΕΚΑ. Στο πλαίσιο αυτό, επείγει η αναζήτηση χώρων για την άμεση στέγαση των μεταναστών που διαβιούν στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και η ενεργοποίηση του Μνημονίου που έχει υπογράψει η Εκκλησία με τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας.

 

 • Ø Αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων με προσέλκυση διαθέσιμης χρηματοδότησης (προγράμματα κοινωνικής ευθύνης εταιρειών κτλ.), ώστε να υπάρξουν άμεσες δράσεις (πχ. κέντρο προσωρινής φιλοξενίας, επιστροφές, «ξενώνες μίας νύχτας» για αστέγους, κινητές μονάδες).

 

 • Ø Αξιοποίηση ακινήτων για εμπορική χρήση ή οικιστική αξιοποίηση με προώθηση αρχιτεκτονικών διαγωνισμών

 

 • Ø Ενίσχυση της Διεύθυνσης Αλλοδαπών (με αποσπάσεις) ώστε να ανταποκριθεί στην υλοποίηση των δράσεων του ACTION PLAN (Επιτροπές Ασύλου κλπ).
 • Ø Διαδικασία επαναφοράς σε καθεστώς νόμιμης διαμονής όσων είχαν άδεια διαμονής, είναι απόλυτα ενταγμένοι στην ελληνική κοινωνία και δεν κατάφεραν να την ανανεώσουν για λόγους που αποδεδειγμένα σχετίζονται, είτε με διοικητικές αρρυθμίες, είτε με την οικονομική κρίση (λ.χ. μη συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού ενσήμων)

 

 • Ø Δυνατότητα κτήσης νόμιμης διαμονής από πρόσωπα που διατηρούν ισχυρούς δεσμούς με την Ελλάδα (λ.χ. σύζυγοι και γονείς Ελλήνων ή Ευρωπαίων πολιτών, «δεύτερη γενιά»)

 

 • Ø Νομοθετικές παρεμβάσεις στο ν.3386/2005 για την αναμόρφωση των προϋποθέσεων κτήσης και ανανέωσης των αδειών διαμονής (ήδη η σχετική Υ.Α. για τη μείωση των απαιτουμένων για την απόκτηση άδειας ενσήμων έχει υπογραφεί)

 

 • Ø Στήριξη σχολείων όπου φοιτούν παιδιά αλλοδαπών (ειδική εκπαίδευση δασκάλων κλπ)

 

 • Ø Στήριξη θεσμού διαπολιτισμικών μεσολαβητών στη διοίκηση

 

 • Ø Ενίσχυση ΣΕΠΕ και εφαρμογή νομοθετικού πλαισίου για τη μαύρη εργασία. Αξιοποίηση εργοσήμου και εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, στην οποία έχει ενταχθεί η οδηγία 2009/52 για κυρώσεις σε βάρος εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες αλλοδαπούς, με στόχο την καταπολέμηση της παράνομης απασχόλησης και την είσπραξη των οφειλόμενων εισφορών από τα ασφαλιστικά ταμεία.

 

 • Ø Υιοθέτηση «αυτοτελούς εγγράφου» σε αντικατάσταση των υφιστάμενων σήμερα αδειών διαμονής που εκδίδονται σε μορφή αυτοκόλλητου εγγράφου (sticker). Απαιτείται νομοθετική παρέμβαση και συνέργειες με διεύθυνση διαβατηρίων ΠΡΟ.ΠΟ.

 

 • Ø Ενσωμάτωση οδηγίας για «μπλε κάρτα» (απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού)

 

 • Ø Δημιουργία πλαισίου και δομών για τη συλλογική οργάνωση και εκπροσώπηση των μεταναστών.

 

 • Ø Διαμόρφωση ειδικότερου πλαισίου για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών που ιδρύει ο Καλλικράτης σε κάθε δήμο της χώρας και οργάνωση των δομών στήριξής τους, ώστε ο θεσμός να αποτελέσει σημείο ενημέρωσης για διοικητικά θέματα των νομίμων μεταναστών.

 

 

 

NO COMMENTS

Leave a Reply

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.