Σ/Ν Υπ. Εσωτερικών (29/06/2010)

Σ/Ν Υπ. Εσωτερικών (29/06/2010)

Άννα Νταλάρα στο Βήμα της Βουλής
Δείτε την ομιλία της Άννας Νταλάρα στο Σ/Ν Υπ. Εσωτερικών: «Ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων & πράξεων στο διαδίκτυο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»» (29/06/2010)

Διαβάστε την ομιλία της Άννας Νταλάρα στο Σ/Ν Υπ. Εσωτερικών: «Ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων & πράξεων στο διαδίκτυο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»» (29/06/2010)

Κυρίες και κύριοι,
Σήμερα συζητάμε ένα νομοσχέδιο, που αποτυπώνει μια κεντρική πρωτοβουλία της κυβέρνησης.

Αντικείμενο του νομοσχεδίου «Πρόγραμμα Διαύγεια», είναι η εισαγωγή της υποχρέωσης ανάρτησης των νόμων, των προεδρικών διαταγμάτων και των πράξεων που εκδίδουν πρόσωπα και όργανα, στο διαδίκτυο και η δημιουργία των προϋποθέσεων και διαδικασιών για τη διασφάλιση της ευρύτατης δυνατής δημοσιότητας για όλες αυτές τις πράξεις. Κάτι που ήταν εξάλλου ήταν προεκλογική εξαγγελία.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι με τις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου ενισχύεται και συμπληρώνεται το σύστημα της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή άλλες μορφές δημοσιότητας που ήδη προβλέπει η νομοθεσία. Και λέμε προβλέπει γιατί οι συνάδελφοι της Ν.Δ. υπάρχει μία τάση να απεμπολήσουμε, να ματαιώσουμε και να υποτιμήσουμε ό,τι καλό είχε νομοθετηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ουδέποτε ο υπουργός ισχυρίστηκε κάτι τέτοιο, ούτε με τα άλλα νομοσχέδια, που έχει φέρει στη βουλή, ούτε με το υπό ψήφιση νόμοσχέδιο.

Είναι, επίσης, ισοπεδωτικό και πολιτικά αδιέξοδο η σημερινή αντιπολίτευση να υποστηρίζει, ότι ο υπό θέσπιση νόμος, δε θα προάγει τον εκσυγχρονισμό της δημίοσιας διοίκησης, δε θα ενισχύσει την κοινωνική λογοδοσία και δε θα διασφαλίσει τη διαφάνεια.

Όλοι επιδιώκουμε, εδώ στη βουλή, αλλά και οι πολίτες στην κοινωνία, τη δημιουργία ενός κρατικού μηχανισμού, που θα διαπνέεται από αξιοκρατία και διαφάνεια, που θα έχει σαφείς και οριοθετημένους μηχανισμούς ελέγχου. Και βέβαια δεν παύουμε να λέμε, ότι περά από την ψήφιση του οποιουδήποτε νομοθετήματος, αξία έχει η εφαρμογή.

Σημασία έχει η κυβέρνηση να πράξει, όσα ψηφίσουμε εδώ στη Βουλή. Να εφαρμόσει, δηλαδή, το νόμο.

Έτσι, μετά την αλλαγή του τρόπου προσλήψεων, την ενίσχυση του ΑΣΕΠ, την αλλαγή τρόπου επιλογής των γενικών διευθυντών και των διευθυντών στο δημόσιο, προστίθεται άλλος ένα κρίκος στην αλυσίδα ενεργειών για περισσότερη δημοκρατία και περισσότερη διαφάνεια.

Όλα βγαίνουν στο φως. Τίποτα δε θα γίνεται “εν κρυπτώ”.

Κυρίες και κύριοι,

Όλα αυτά τα χρόνια, και δεν εννοούμε μόνο κατά την περίοδο της προηγούμενης κυβέρνησης, η αναξιοκρατία και η αδιαφάνεια έγιναν συνώνυμο της δημόσιας διοίκησης στο μυαλό των πολιτών. Όταν για κάθε συναλλαγή με το δημόσιο οι πολίτες πιστεύουν ότι είναι απαραίτητο να έχεις κάποιο “κονέ,ή να πληρώσεις. Όταν υπάρχει διάχυτη η εντύπωση, ότι μέσα από μια δαιδαλώδη γραφειοκρατία γεννιέται το “αυγό του φιδιού” της διαφθοράς, τότε είναι απαραίτητο να ξεκινήσουμε δράση για ριζικές αλλαγές. Οριστικά πρέπει να βάλουμε τέλος, όπως λέει κι ο Υπουργός, στα τέσσερα Α: στην αναξιοκρατία, στον ανορθολογισμό, στην αδιαφάνεια, στην απερισκεψία.

Το μοντέλο διακυβέρνησης, όπως το μάθαμε μετά τη μεταπολίτευση, αλλά και οι νοοτροπίες των πολιτών, που συντηρούν αυτές τις παθογένειες πρέπει να αλλάξουν.

Σε αυτή τη λογική κινείται και το σχέδιο νόμου που συζητάμε.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο άρθρο 2 του σχεδίου νόμου, υποχρέωση ανάρτησης των νόμων και των πράξεων στο Διαδίκτυο έχουν «ο Πρωθυπουργός, τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία, οι Υπουργοί και Υφυπουργοί, οι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς (των Γραμματέων των Περιφερειών συμπεριλαμβανομένων)», ενώ «στους υπόχρεους περιλαμβάνονται τόσο τα αιρετά όργανα όσο και τα νομικά πρόσωπα αλλά και οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ». Αυτό είναι μια μεγάλη τομή κι εχέγγυο για τη διαφάνεια.

Παράλληλα, προκειμένου οι πολίτες να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις αποφάσεις, καθιερώνεται πλέον η δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

Με αυτόν τον τρόπο, πλέον, ο πολίτης μπορεί να βλέπει και να κρίνει αποφάσεις και να αποκλύει “σκοτεινές” ρυθμίσεις και φωτογραφικά ρουσφέτια ημετέρων. Μπαίνει, όμως, και τέλος σε κάθε δικαιολογία άγνοιας για κάθε πράξη της διοίκησης.

Το σχέδιο νόμου, όμως, εισάγει και σημαντικές άλλες καινοτομίες. Στο Διαδίκτυο πέρα από πράξεις κι αποφάσεις πρέπει να αναρτώνται:

Προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί και οι επιμέρους δαπάνες Υπουργείων, κεντρικών και περιφερειακών δημοσίων υπηρεσιών, αλλά και όλων των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών αρχών.

Έτσι, κατοχυρώνεται η διαφάνεια των δαπανών, του προϋπολογισμού και της εκτέλεσής του, κάτι που είναι κρίσιμο εργαλείο αποτελεσματικότητας και ελέγχου, κάτι που είναι απολύτως απαραίτητο στην ιδιαίτερα δύσκολη σημερινή οικονομική συγκυρία.

Επιπλέον, προβλέπεται να δημοσιοποιούνται οι διορισμοί και οι μεταβολές ως προς τα πρόσωπα στις διοικήσεις των Υπουργείων και των οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για να ξέρει ο πολίτης ποιος είναι υπεύθυνος και σε ποια θέση.

Για τη συγκρότηση επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου δημοσιοποιούνται τα πρόσωπα που συμμετέχουν, αλλά και οι προβλεπόμενες αμοιβές των μελών τους, ώστε να υπάρχει διαφάνεια, τόσο ως προς τη δράση της διοίκησης, όσο και ως προς το κόστος που συνεπάγεται για τον προϋπολογισμό, η συγκρότηση και λειτουργία τέτοιων επιτροπών.

Να σημειώσουμε ότι η δημοσιοποίηση των αποφάσεων στο διαδίκτυο αποτελεί προϋπόθεση ώστε να είναι εκτελεστές.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Αν κάτι χαρακτήρισε τα σκάνδαλα που ταλανίζουν τη χώρα τα τελευταία χρόνια, είναι η βεβαιότητα των εμπλεκομένων ότι κανείς δε θα το μάθαινε ποτέ. Από εδώ και στο εξής, άσκηση δημόσιας εξουσίας σημαίνει διαφάνεια και άρα, καθημερινή λογοδοσία. Και η λογοδοσία δεν αναφέρεται απλώς στην τυπική νομιμότητα. Συνεπάγεται ότι κάθε ένας που παίρνει αποφάσεις, που ιεραρχεί προτεραιότητες, οφείλει να ‘ναι σε θέση να υποστηρίξει δημόσια τις επιλογές του. Γιατί αυτό που έχουμε εξίσου ανάγκη με την τήρηση της νομιμότητας, είναι η άσκηση δημόσιων πολιτικών με στοιχειώδη σεβασμό στην κοινή λογική και τις αυτονόητες προτεραιοτήτες. Κι αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να ανακτηθεί σιγά σιγά η χαμένη εμπιστσύνη. Μη γελιόμαστε είναι επίπονο, χρειάζεται αγώνα, προσοχή και υποδειγματική συμπεριφορά εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας.

NO COMMENTS

Leave a Reply

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.